Úvod | Naše služby | Balíčky služeb | Poptávka služeb | Software | Kontakt
 
ÚČETNÍ SOFTWARE


Jsme schopni se "naučit" práci v jakémkoliv účetním softwaru. A to velmi rychle a flexibilně. Níže uvádíme nejvíce používané systémy, na kterých našim klientům zpracováváme účetnictví nebo provádíme poradenství.MoneyMONEY S3

Již od roku 2000 pracujeme v prostředí ekonomického systému Money S3. Máme zkušenosti s jeho nespornými výhodami a pomáháme společnostem při jeho instalaci a následném využívání tak, aby šetřil váš čas a mohli jste se věnovat naplno podnikání.

Co je ekonomický systém Money S3 ? S více než 36.000 instalacemi patří Money S3 mezi nejrozšířenější systémy pro malé a střední firmy v České republice a je vhodný i pro neziskové organizace. Nabízí všechny potřebné moduly - podvojné účetnictví i daňová evidence, adresář, fakturaci, sklady, objednávky, mzdy a řadu dalších doplňků, včetně homebankingu, propojení s pokladními systémy, internetovými obchody nebo dalšími aplikacemi na bázi XML. Vyznačuje se především jednoduchou a snadnou obsluhou v prostředí Microsoft Windows.

Systém využívá nejširší spektrum zákazníků. Naleznete mezi nimi firmy, které se zabývají nákupem a prodejem, výrobou nebo službami. Poměr cena/výkon je velmi příznivý. Servisní síť je k dispozici po celém území ČR a pravidelně jsou k dispozici legislativní i funkční aktualizace.AcontoACONTO

ACONTO® pro Windows je účetní, ekonomický a informační software pro malé, střední i velké firmy.Systémy ACONTO® jsou nejen modulární, ale současně jsou nabízeny i v několika verzích, což umožňuje systém přizpůsobit stávající situaci společnosti s možností systém do budoucna rozšířit.

Všechny produkty mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd.

Díky vyspělé technologii client/server, na které jsou založeny všechny verze ACONTO pro Windows, se uživatelé mohou spolehnout na stabilitu a bezpečnost uložených dat a zvýšenou propustnost sítě. Detailně propracovaná správa přístupů zabrání neoprávněné manipulaci s daty a celým programem. ACONTO rovněž umožňuje nastavit automatické zálohování dat.

Dalšími moderními prvky, kterými ACONTO disponuje, je podpora elektronického podávání DPH na finanční úřad, možnost přímého napojení na vybrané bankovní ústavy, možnost automatického účtování s využitím systému definovatelných předkontací a další.

Při vývoji systémů ACONTO je kladen velký důraz na snadné ovládání z klávesnice bez nutnosti použití myši. Rychlost pořizování dat lze optimalizovat pomocí konfiguračních funkcí. ACONTO je zajímavé také propracovanými algoritmy pro vyhledávání a třídění ekonomických dat, což umožňuje individuální nastavení naprosté většiny zobrazovaných dat a výstupních tiskových sestav. Běžné písmo v zobra-zovaných textech lze plynule zvětšit až na 150 % původní velikosti. Většinu zobrazovaných dat lze exportovat pro zpracování do jiných systémů (např. MS Office).

Tým ACONTO podporuje produkty celou řadou služeb, od fáze instalace a následného používání systému, až po telefonický hot-line i možnost osobních konzultací.KosysKOSYS

Systém KOSYS je ucelený soubor navzájem prováza-ných programů pro vedení a řízení malých, středních
i velkých společností. Uživatelé KOSYSu jsou vedle obchodních, výrobních a firem poskytujících služby také družstva i neziskové a příspěvkové organizace. Drobní podnikatelé a živnostníci mohou pracovat v KOSYSu dokonce zdarma včetně aktualizací (verze Start).
Systém KOSYS® je vyvíjen pod Microsoft Visual FoxPro vždy nejaktuálnější verze a v současné době plně implementovatelný do všech operačních systémů Windows a plně využívající jejich nejmodernějších součástí. Systém KOSYS® je dodáván konečnému uživateli jako hotový produkt se všemi funkcemi v základní modifikaci.

Ekonomický systém KOSYS je vytvářen ve spolupráci s ekonomy, daňovými poradci a auditory a je nadále upravován podle platných legislativních norem. Zvláštní důraz je kladen na připomínky uživatelů, jejichž respektováním jsme docílili snadné a rychlé obsluhy v profesionálním prostředí.

V červnu roku 2010 systém využívalo 6700 podnikatelských subjektů, rozpočtových a příspěvkových organizací a bank. Na prvním místě našeho zájmu je spokojenost uživatelů a proto šíření systému KOSYS je prováděno výhradně prostřednictvím autorizovaných a smluvních dealerů, kteří jsou připraveni se uživatelům věnovat přímo na jejich pracovišti. Osobním přístupem je dosaženo efektivnějšího zaškolení obsluhy, rychlejší řešení problémů a snazší údržba systému bez nároku na zásah uživatele.

Uživatelům jsou dále dostupné poradenské linky, na kterých jsou k dispozici přímo autoři ekonomického systému KOSYS. Změny a novinky jsou do systému KOSYS zapracovávány průběžně a nové verze jsou k dispozici ihned.OSTATNÍ

Máme zkušenosti s účtováním v i v jiných účetních a informačních systémech jako je SCALA, ORACLE nebo SAP.
 
Kontakt: Ing. Petr Sodomka, petr.sodomka@autoselect.cz  |  Sídlo: Autoselect s.r.o., Sídlištní 211, Praha 6, 165 00
designed by PWC  ©